MedicalHoldingIT Sp. z o.o. 

Profil firmy i dane rejestrowe

Siedziba główna:

MedicalHoldingIT Sp. z o.o.
Warszawa 00-844
ul.Grzybowska 80/82

Oddział:

ul.Warszawska 33
Końskie 26-200


REGON: 142823183
NIP: 7010284600 KRS: 0000378632


Prezes zarządu: Adam Kuleta