Moduły lamp do zabudowy

Specjalna oferta dla firm serwisowych

Lampy polimeryzacyjne do zabudowy
WOODDEPCKER

W pełni funkcjonalna moduły lamp w wersji do zabudowy w unicie stomatologicznym. Możliwość zamontowania lampy praktycznie w każdym z dostępnych modeli unitów stomatologicznych na rynku.
Pobierz KATALOG

Tipy do UlTRASURGERY wyróżniają się bardzo dużą wytrzymałością są wykonane ze specjalnego stopu metali do wielokrotnego użycia i sterylizacji.

Do zabiegów: chirurgii kości, sinus liftu, endodoncji, ekstrakcji, implantacji i zabiegów perio. Do wybranych zabiegów możliwość wyboru zestawu końcówek lub pojedynczych tipów z szerokiej palety 40 typów końcówek: profilowane piły do cięcia kości, tipy do formowania bloczków kostnych i pobierania kości, do osteoplastyki i zbierania wiórów kostnych, preparowania błony śluzowej w osteotomiach szczęki, tip do preparowania śluzówki, tip do delikatnej preparacji kości w pobliżu tkanek miękkich, do przygotowania łoża do implantacji.

Możliwość wyboru zestawu tipów do danego zabiegu. Basic Kit, Sinus Lifting Kit, Bone Surgery Kit, Exelcymosis Kit, Periodontal Surgery Kit, Endodontic Kit, Implantation Kit.
Masz pytanie?
Sparwdź najczęściej zadawane pytania przy zakupie urządzeń marki WOODPECKER.

O1

O2.

O3.